Zoals jullie wellicht hebben gemerkt, was het afgelopen dinsdag ongewoon stil in onze kantine. Stil omdat daar rond zeven uur ons G-team bij elkaar kwam om stil te staan bij het onverwachte overlijden van een geliefd gezicht binnen onze club. Op zondag 9 februari bereikte ons namelijk het droevige bericht dat Freek de Wit die nacht, in zijn slaap overleden was. Wij staan zaterdag als vereniging stil bij zijn overlijden. Voor aanvang van de wedstrijden in Lieshout staan we voor het fluitsignaal 1 minuut stil ter ere van Freek.

Ik wens jullie allemaal, en in het bijzonder zijn begeleiders en teammaatjes, veel sterkte toe in de komende periode.

Groet,

Teun Hagelaar

Voorzitter Basketball club Lieshout