Beste leden, ouders en verzorgers,

Zoals waarschijnlijk bekend, is het advies van het RIVM wat betreft de inwoners van Noord-Brabant aangescherpt. Mensen uit deze provincie wordt geadviseerd om hun sociale contacten te beperken bij milde ziekteklachten (verkoudheid, hoesten, koorts).

Dit omdat bij veel besmette patiënten in Brabant niet bekend is hoe ze het virus hebben opgelopen.

Wij volgen het advies van het RIVM en vragen jullie om bij dergelijke klachten thuis te blijven en/of je kind thuis te laten. Neem bij twijfel contact op met je huisarts.

Deze regel blijft van kracht totdat de luchtwegklachten over zijn of totdat de richtlijn wordt aangepast.

Het kan zijn dat een trainer/coach vanwege deze klachten thuis blijft, in dit geval komt de training te vervallen.

Laten we er samen alles aan doen om gezond blijven!

Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking.


Bestuur Basketball Club Lieshout