We hebben als bestuur besloten om alle trainingen tot nader order te cancelen. Afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkeld zullen wij aangeven wanneer er weer getraind kan worden. Voorlopig houden wij het advies van RIVM en NOC*NSF aan om sociale contacten zo veel mogelijk te mijden en lijkt het ons niet meer dan logisch om als Basketball vereniging hier gehoor aan te geven. Als centraal communicatieplatform gebruiken we de website. Daar delen we namens het bestuur de laatste info omtrent het COVID-19 virus. Het verzoek om deze in de gaten te houden om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Verzoek aan de trainer/coaches om de berichtgeving over te brengen aan alle leden en betreffende ouders