Op 10 november is de uitslag van Rabo ClubSupport bekend gemaakt. Bij deze jaarlijkse campagne wordt een deel van de winst van Rabobank Helmond – Peel Noord verdeeld over de verenigingen die klant zijn. De hoogte van het bedrag ligt aan het aantal stemmen dat door leden van de lokale Rabobank aan een vereniging werd gegeven. Er kon worden gestemd op bijna 500 verenigingen.

Als Basketball Club Lieshout behaalden we dit jaar een bedrag dat we nog nooit eerder mochten ontvangen. Door jullie stemmen mogen we een fantastisch bedrag van €1.156,85 in ontvangst nemen. Met deze bijdrage kunnen we onze club gezond houden en investeren in het opleiden en faciliteren van onze leden en vrijwilligers.

Wij voelen deze steun als een waardering voor de inzet van onze leden, vrijwilligers en bestuur. Dit jaar hebben we met de acute komst van corona veel evenementen niet kunnen laten doorgaan. Onze club was desondanks wel een van de eersten in de regio die voor de jeugd alternatieven bedacht om toch met onze sport bezig te blijven. Na een herstart zijn de competities helaas opnieuw stilgelegd. De trainingen voor de jeugd gaan echter door en daarbij kunnen we nog steeds rekenen op onze vrijwilligers. Dank voor jullie wekelijkse inzet en flexibiliteit!

Samen maken we ons op voor nog veel meer mooie, sportieve prestaties! 

Basketball Club Lieshout blij met de steun van Rabo ClubSupport