Op dinsdag 28 september staat de Algemene Ledenvergadering op het programma. Hierin neemt het bestuur je mee in de plannen voor dit seizoen en de aanloop naar het jubileumjaar vanaf januari.

Het bestuur heeft het afgelopen jaar vastgesteld dat het moment waarop de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats vond, midden in het seizoen, erg ongunstig is. Dit moment sluit niet aan bij de planning van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) en wij als bestuur konden onze jaarplannen niet tijdig met jullie te delen. Omdat de commissies van onze club hun plannen voorafgaand aan het seizoen maken, willen we deze ook presenteren aan het begin van het seizoen. Zo weet iedereen wat te verwachten in het nieuwe seizoen. Het vervroegen van de vergadering maakt ook dat inbreng tijdens de Algemene ledenvergadering nog kan worden verwerkt in de plannen voor dat seizoen.

De Algemene ledenvergadering vindt daarom vanaf nu jaarlijks plaatst aan het begin van het seizoen. Dit jaar op dinsdag 28 september om 19.00 uur in de kantine van sporthal de Klumper.

Kunnen we rekenen op jouw aanwezigheid?

Agenda Algemene ledenvergadering 28 september

 1. Opening door de voorzitter
 2. Agenda vaststellen
 3. Jaarplannen
   • Faciliteiten
   • Organiseren
   • PR/Communicatie
   • Opleiden
   • Activiteiten
   • Taakondersteuner
 4. Financieel jaarverslag
   • Verslag 2020/2021
   • Kascontrole
   • Begroting seizoen 2021/2022
   • Toelichting voorgestelde contributieverhoging (2,6% – 4%)
   • Stemronde contributieverhoging
 5. WVTTK
 6. Rondvraag
 7. Volgende ALV
 8. Afsluiting