Beste Leden,

Op 20 september om 19:30 uur vindt in Sporthal de Klumper de algemene ledenvergadering plaats. Hieronder de agenda. Hopelijk zien we jullie aanstaande dinsdag!

 

Opening door de voorzitter

Agenda vaststellen

Bestuur samenstelling

 1. Voorstellen
 2. Stemming bestuurssamenstelling:
  Thijs van den Berg, functie secretaris voor komende jaar: geen stemming
  Patrick Beks, functie penningmeester voor komende jaar: geen stemming
 3. Teun Hagelaar is als voorzitter herkiesbaar in 2022

Bestuurlijke aandachtspunten seizoen 2022-2023

Jaarplannen per commissie

 • Faciliteiten
  Organiseren
 • Pr/Communicatie
 • Opleiden
 • Activiteiten

 

PAUZE

 • Taakondersteuner
 • Ledenadministratie

Financieel jaarverslag

Verslag 2021-2022: 

Kascontrole: 

Begroting seizoen 2022-2023

Contributie

Rondvraag

Volgende ALV

De volgende ALV is bepaald op 19-09-2023

Afsluiting