Beste Leden,

Op 20 september om 19:30 uur vindt in Sporthal de Klumper de algemene ledenvergadering plaats. Hieronder de agenda. Hopelijk zien we jullie aanstaande dinsdag!

Β 

Opening door de voorzitter

Agenda vaststellen

Bestuur samenstelling

 1. Voorstellen
 2. Stemming bestuurssamenstelling:
  Thijs van den Berg, functie secretaris voor komende jaar: geen stemming
  Patrick Beks, functie penningmeester voor komende jaar: geen stemming
 3. Teun Hagelaar is als voorzitter herkiesbaar in 2022

Bestuurlijke aandachtspunten seizoen 2022-2023

Jaarplannen per commissie

 • Faciliteiten
  Organiseren
 • Pr/Communicatie
 • Opleiden
 • Activiteiten

 

PAUZE

 • Taakondersteuner
 • Ledenadministratie

Financieel jaarverslag

Verslag 2021-2022:Β 

Kascontrole:Β 

Begroting seizoen 2022-2023

Contributie

Rondvraag

Volgende ALV

De volgende ALV is bepaald op 19-09-2023

Afsluiting