Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd de nieuwe rol van “teammanager” geïntroduceerd. Taakondersteuner Michel Keursten presenteerde dit nieuwe idee, dat is opgedaan tijdens het bijwonen van webinars van de Nederlandse Basketball Bond. Van elk team wordt verwacht dat er uiterlijk 4 oktober een teammanager is gekozen.

Wat is de rol van de Teammanager

De teammanager heeft als functie een trainer/coach te ontlasten van niet-basketball gerelateerde taken die moeten worden vervuld gedurende het seizoen. De teammanager kan een ouder van een speler zijn, of bij de oudere teams een speler binnen het team. De trainer/coach kan zich zo richten op het begeleiden van zijn of haar team in de sport. Omdat het een nieuwe rol betreft gaan we ervaren hoe dit in zijn werk gaat, maar als teammanager kun je o.a. een rol spelen in:

  • Contactpersoon voor bestuur en commissies omtrent praktische team gerelateerde zaken.
  • Aanspreekpunt en informatieverstrekker aan teamleden en ouders ten aanzien van de trainingen en wedstrijden.
  • Voor het bestuur fungeren als spreekbuis richting het team.
  • Uitreiken en innemen van de tenues aan het begin en eind van het seizoen. 
  • Opstellen wasschema (en monitoren) van de tenues.
  • Opstellen rijschema (en monitoren) voor uitwedstrijden.
  • Uitreiken en communiceren van de zaalwacht schema’s.
  • Monitoren van de aanwezigheid van de zaalwacht tijdens de thuiswedstrijden.

Halverwege het seizoen zal er een evaluatie plaats vinden, waarna bij een goede werking de teammanager in het beleid van de club op zal worden genomen.

Heb jij interesse in de rol van teammanager? Laat het de trainer weten! Alvast dank voor de steun.