Afgelopen dinsdag werd de Algemene Leden Vergadering gehouden in de kantine van sporthal de Klumper. De nieuwe beheerders Ruud en Annemarie Huijbers hadden hun uiterste best gedaan om deze avond te verzorgen qua locatie en consumpties, waardoor de sfeer van een sportkantine al aanwezig was. 

Bij aanvang werden de aanwezigen welkom geheten door voorzitter Teun Hagelaar en werd het organogram van de club gepresenteerd. Met trots werd trainers bezetting bij de teams getoond en de bezetting van organisatorische krachten per commissie. De club gaat duidelijk de goede richting in als het gaat om het aantal vrijwilligers dat zich met hart en ziel inzet voor de club. Een beloning voor alle inspanningen die de afgelopen seizoenen zijn verricht. Teun werd vervolgens door aanwezigen herkozen als voorzitter voor de komende periode van twee jaar. Daarna kregen de commissies vervolgens allemaal de tijd om zich kort voor te stellen en om aan te geven waar zij zich dit seizoen mee gaan bezighouden.

Aanwezigen tijdens ALV luisteren aandachtig naar introductie van nieuwe rol voor teammanager

Commissie Organiseren 

Jordy Dols en Geert Welten zijn nieuw ingetreden in de organisatie en zijn samen de commissie Organiseren. Deze commissie houdt zich bezig met de teamindeling en wedstrijdzaken richting de Nederlandse Basketball Bond. Omdat het tweetal nieuw is en vrij laat in het vorige seizoen in hun rol zijn gestapt, ligt hun focus dit jaar op het tijdig organiseren van teamindelingen en de communicatie daarvan aan leden en hun trainers/coaches. Voor dit seizoen staat alles verder op de rit om zorgeloos aan de competitie te kunnen beginnen.

Commissie Opleiden

Ook nieuw zijn de gezichten van Stijn Potting en Roy Orbon in de commissie Opleiden. Een van de speerpunten van onze club is het opleiden van onze leden als scheidsrechter, wedstrijd functionarissen en trainers. Door hiervoor trainingen aan te bieden verhogen we de kwaliteit op het gebied van basketball ondersteuning binnen onze club, waar ook de spelers in hun spel profijt van hebben. Niet alleen binnen de club wordt aan opleiden gewerkt. Ook de NBB heeft een theoretische cursus voor leden vanaf 13 jaar verplicht gesteld. Alle leden die dit betreft worden in de loop van dit seizoen op de hoogte gesteld. 

Commissie Faciliteiten

Al enkele jaren is Rick van Venrooij verantwoordelijk voor het beheer van trainingsmaterialen en tenues. Het afgelopen jaar is Rick ook veel in gesprek geweest met de gemeente om mogelijkheden te onderzoeken voor de realisatie van een geschikt buitenveld in onze gemeente. Er zijn hierin al behoorlijke stappen gezet, waardoor de verwachting bestaat dat een dergelijk veld nog dit jaar tot de mogelijkheden behoort. Dit zou een mooie toevoeging zijn aan buitenfaciliteiten waarvan onze club en onze leden de vruchten kunnen plukken.

Commissie Public Relations en Communicatie

Deze commissie wordt voorgezeten door Jaap van den Broek en Floor Welten. Zij beheren de communicatiekanalen van de club, zoals de website, nieuwsbrief en social media kanalen en verzorgen artikelen voor in de Mooi Laarbeek Krant. De commissie geeft aan gebaat te zijn van inzendingen van nieuws en fotomateriaal. Mede hierdoor is onze club zichtbaar, wat zijn effect heeft op onze leden en eventuele nieuwe leden. Ook wordt dit jaar meer aandacht gegeven aan de samenwerking met andere commissies, om zo leden goed te kunnen informeren over nieuws binnen onze club. Jaren geleden, toen we nog een clubblad hadden, werden er maandelijks interviews gehouden met leden onder de noemer “De 44 verschrikkelijke vragen”. Deze rubriek gaan we weer opstarten ter vermaak en ook als binding met elkaar onder de nieuwe naam Alley oop! Jaap gaf de figuurlijke Alley oop! pass aan Thijs van de Berg. Zijn interview zal binnenkort te lezen zijn op onze website.

Commissie Activiteiten

Basketball Club Lieshout viert dit jaar haar 50 jarige bestaan. er zijn door de activiteitencommissie al de nodige evenement georganiseerd, maar ook in het laatste deel van dit jaar staan er nog leuke activiteiten op de planning. Noor Swinkels presenteerde de volgende activiteiten:

  • 4 november 2022 – Halloween spooktocht
  • 26 en 27 november 2022 – Jubileumweekend: groots feest en clinics voor trainers & spelers
  • 27 december 2022 – KerstMixToernooi

Taakondersteuning 

Sinds een jaar buigt Michel Keursten zich over de taakondersteuning van de commissies en de trainers en coaches. Hij woonde meerdere webinars bij van de NBB om te inventariseren hoe we onze club en vrijwilligers optimaal kunnen ondersteunen. Daaruit volgt het idee om te gaan werken met “teammanagers”. De rol van de teammanager is om de trainer/coach te ondersteunen in taken die niet direct met basketball te maken hebben. Het gaat hierbij om ondersteuning bij organisatorische zaken, zoals taakschema’s maken voor rijden en wassen, en voor communicatieve taken richting ouders en bestuur. Lijkt het je wat om je als speler of als ouder van een speler nuttig te maken op dit vlak? Laat het dan de trainer weten.

Dank aan aftredende commissie hoofden

Rick van Venrooij (Faciliteiten) en Maarten de Groot (Activiteiten) kondigde beide aan een stapje terug te doen en niet langer als hoofd van hun commissies aan te blijven. Een woord van dank voor beide heren, die hun taken jaren met succes hebben vervuld is hier zeker op zijn plaats.