Op donderdag 28 september om 19:30 uur vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in de kantine van Sporthal de Klumper. We nodigen alle leden van harte uit om aanwezig te zijn. De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering zijn beschikbaar voor leden en kunnen worden opgevraagd bij het bestuur via bestuur@bclieshout.nl