De afgelopen twee weken nam een deel van onze trainers/coaches deel aan de opleiding “Sporters met gedragsproblematiek”. Deze opleiding, gehouden in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk, werd opgezet door Laarbeek Actief in samenwerking met NOC*NSF. Samen met deelnemers van Badminton Club Mixed uit Beek en Donk werd het een erg interessante leergang. En een goede mogelijkheid om eens bij andere trainers en clubs in de keuken te kijken. Het heeft de trainers veel nieuwe inzichten en inspiratie gegeven, die zij kunnen gebruiken in hun trainingen. Tijdens de opleiding leerden de deelnemers:

  • om gedragingen die voortkomen uit gedragsstoornissen te herkennen en begrijpen;
  • te ontdekken hoe effectief om te gaan met ongewenst gedrag;
  • over eigen gedrag als trainer en welke invloed communicatie en training heeft op sporters met gedragsproblematiek;
  • hoe een sociaal veilig, positief en stimulerend sportklimaat te creëren.

De deelnemende trainers ontvangen een officieel certificaat.