Het jaarlijks Laarbeeks Basisschool Basketball Toernooi van BC Lieshout zal weer gaan plaatsvinden en is op zondag 17 maart in sporthal De Klumper in Lieshout. Voor dit toernooi zoeken wij sportieve, enthousiaste leerlingen die door middel van het LBBT een kennismaking krijgen met basketball en een sportieve dag zullen beleven waarin plezier, sportiviteit en teamspirit voorop staan.

   • Groepen 3 & 4: van 09.00 uur tot 12.00 uur
   • Groepen 5 & 6: van 12.30 uur tot 16.00 uur
   • Groepen 7 & 8: van 16.30 uur tot 20.00 uur
  • Per leeftijdscategorie kunnen maximaal 16 teams (6-12 spelers per team) meedoen.
  • Elk team dat mee doet heeft een eigen begeleider/ouder van school nodig
  • Inschrijven is ALLEEN mogelijk via www.bclieshout.nl. U krijgt dan een bevestigingsemail van ons.
  • De uiterlijke inschrijfdatum is zaterdag 2 maart 2024 dus zorg dat u er op tijd bij bent!
  • Vergeet niet om een leuke naam voor het team te verzinnen.
  • Zorg ervoor dat je afspreekt in welke kleur shirts het team zal spelen. Een reservekleur is ook handig
  • Het LBBT wordt begeleid door coaches, scheidsrechters en andere vrijwilligers van BC Lieshout.

  • Aan u als leerkracht/medewerker het verzoek om het LBBT bij uw leerlingen onder de aandacht te brengen en ervoor te zorgen dat de leerlingen zich in kunnen schrijven als team.
  • Een begeleider (ouder) per team aanwijzen. De begeleiders mogen ook zelf het team inschrijven.
  • Afspreken in welke shirtkleur de teams spelen.

Om alle scholen een kans te geven om minimaal één team in te schrijven, zal er voor elk leerjaar van elke school één plek gereserveerd zijn. Deze reservering vervalt op zondag 25 februari. Daarna kunnen andere scholen deze plekken innemen wanneer ze met meer dan één team willen deelnemen. Wil je gebruik maken van deze reservering? Laat dat dan voor zondag 25 februari weten. Wil je meer dan één team uit één leerjaar opgeven, dan zal het tweede team op de wachtlijst komen en na 25 februari automatisch de vrije plekken innemen, totdat de poules vol zijn. Hierbij hanteren we de volgorde van inschrijven. Als er drie teams per leerjaar worden opgegeven, dan geldt deze regeling ook voor het derde team. Een tweede team van een andere school of leerjaar heeft dan voorrang op een derde team van dezelfde school/leerjaar.

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen over het LBBT kunt u altijd contact opnemen met ons via onze website www.bclieshout.nl of een email sturen naar lbbt@bclieshout.nl. Verder kunt u voor vragen persoonlijk terecht bij Maarten de Groot op telefoonnummer 06-29604102.

 

Inschrijven is niet meer mogelijk.