Bestuur en commissies

Voor aansturing van de club is gekozen voor een dagelijks bestuur van drie rollen, waarin alle primaire bestuurstaken zijn vertegenwoordigd. Het nieuwe bestuur bestaat nu uit voorzitter Teun Hagelaar, penningmeester Patrick Beks en een secretaris Thijs van den Berg. Zij worden ondersteund door vrijwilligers die toezien op uitvoerende taken en dienen als klankbord voor de bestuursleden. Deze vrijwilligers vertegenwoordigen de commissies waarin de uitvoerende zijn belegd.

Voorzitter
Teun Hagelaar
voorzitter@bclieshout.nl 

Secretaris
Thijs van den Berg
secretaris@bclieshout.nl

Penningmeester
Patrick Beks
penningmeester@bclieshout.nl 

Ledenadministratie
Jeroen Thijssen
administratie@bclieshout.nl 

Commissies 

Uitvoerende taken van Basketball Club Lieshout zijn belegd in commissies. Hieronder vind je de verschillende commissies en de contactgegevens.  Meteen maken we van de gelegenheid gebruik om een oproep te plaatsen en jou te vragen eens na te denken binnen welke commissie jij jouw steentje kan bijdragen voor onze club. Heb je interesse? Neem dan contact op met de coördinator van de betreffende commissie. 

Commissie Organiseren
Jordy Dols en Geert Welten
organiseren@bclieshout.nl 

Commissie Opleiden
Rob van Offeren en Teun Hagelaar
opleiden@bclieshout.nl 

Commissie Faciliteiten
Harm Steegs
faciliteiten@bclieshout.nl 

Commissie Communicatie & PR
Jaap van den Broek en Floor Welten
pr@bclieshout.nl 

Commissie Activiteiten
Maarten de Groot
activiteiten@bclieshout.nl 

 

Vertrouwenspersoon en klachten

Ook voor ethische kwesties zijn is een vertrouwenspersoon en een klachtencommissie opgesteld binnen onze club. Zij zijn te benaderen per mail. Indien gewenst kan in overleg een persoonlijke afspraak worden gemaakt. Jouw aanvraag of klacht wordt natuurlijk discreet behandeld.

Klachtencommissie
klachtencommissie@bclieshout.nl 

Vertrouwenspersoon
Teun Bekkers en Lisa Monen
vertrouwenspersoon@bclieshout.nl