Communicatie & PR

Communicatie is een belangrijk onderdeel om leden en naasten te informeren over nieuws en ontwikkelingen binnen onze club. Hoe vergaat het onze teams in de competitie? Welke activiteiten staan er op het programma? En wat is het meest recente nieuws? Dit communiceren we via (digitale) media, zoals onze website, social media kanalen of via lokale media, zoals de Mooi Laarbeek Krant. Lokale media zorgen ervoor dat onze club onder de aandacht blijft in onze gemeente. Onlangs is de website nieuw leven ingeblazen, wordt Instagram veelvuldig ingezet voor communicatie en zijn we ook weer op Facebook actief. Dit is m.n. te danken aan coördinator Jaap van den Broek, met intensieve ondersteuning van Floor Welten. 

Om te kunnen communiceren moeten berichten, fotografie en eventueel video worden aangeleverd. De commissie ‘Communicatie & PR’ redigeert de aangeleverde stukken tot berichten die kunnen worden geplaatst op onze kanalen. Mocht je interesse hebben om een rol te vervullen in deze commissie, stuur dan een mail. Maar ook als je niet in deze commissie zit kun je berichten en/of media aanleveren via pr@bclieshout.nl of vermeld ons in je eigen social media berichten die betrekking hebben op onze club.

In seizoen 2020/2021 ligt de focus voor ‘Communicatie en PR’ op:

  • Uitbouwen informatievoorziening op website, via social media en nieuwsbrieven
  • Structurele berichtgeving in lokale media
  • Format ontwikkelen voor aanleveren wedstrijdverslagen