Opleiden

De commissie ‘Opleiden’, onder leiding van Rob van Offeren en Teun Hagelaar, houdt zich bezig met de inhoud het jeugdopleidingsplan en naleving daarvan. Samen met de trainers bekijken zij welke trainingsmethoden best passend zijn voor de verschillende leeftijdsgroepen. Daarnaast starten we dit seizoen met een opleidingsplan voor scheidsrechters onder onze competitie spelende leden. In het seizoen 2020/2021 richt de commissie zich vooral op:

  • Afronden van jeugdopleidingsplan
  • Ondersteunen van trainers/coaches met advies en beleidsmatige aanpak
  • Opstart opleidingsplan voor scheidsrechters

Trainers en scheidsrechters behoren tot de meest belangrijkste vrijwilligers van onze club. Zonder invulling van deze rollen ontbreekt het onze teams aan lerend vermogen en kunnen ze geen competitie spelen. Onze club is groeiende. Vooral het aantal jeugdleden neemt, mede dankzij het jaarlijkse basisscholen toernooi toe. Dit betekent meer teams en meer wedstrijden. Daarbij hebben we dus meer trainers/coaches en meer scheidsrechters nodig. Heb jij affiniteit met trainen en/of coachen? Of bezit je over een didactische achtergrond en wil je meedenken over de inrichting van het opleidingsbeleid voor trainers/coaches of scheidsrechters? Neem dan contact op met de commissie ‘Opleiden’ via opleiden@bclieshout.nl.